Leksikon

sjøterritoriet

ligger utenfor de indre farvann (grunnlinjene) og går ut til territorialgrensen. FNs havrettskonvensjon av 1982 fastsatte sjøterritoriet til maksimalt 12 nautiske mil i bredde regnet fra grunnlinjen. Sjøterritoriet er en del av statens territorium, og ressursene tilfaller kyststaten. Må imidlertid tillate uskyldig gjennomfart av andre staters fartøyer.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.