Leksikon

Marinen

var fram til den 1. august 2016 kjent som kysteskadren. Marinen har ansvaret for styrkeproduksjonen av operative enheter i Sjøforsvaret, og skal sørge for at fartøyene og avdelingene er utstyrt med moderne utstyr og et trent personell.

Sjefen for Marinen er ansvarlig for Sjøforsvarets bidrag til internasjonale operasjoner. Styrkeproduksjonen er nå organisert i seks våpen som hver har eget treningssenter: Fregattvåpenet, Minevåpenet, Undervannsbåtvåpenet, MTB-våpenet, Marinens jegervåpen, Marinens logistikkvåpen og Norwegian Task Group.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.