Leksikon

Hæren

ivaretar styrkeproduksjonsansvaret, pågående innsatser nasjonalt og internasjonalt, samt beredskapsstyrker for NATO og nasjonale oppgaver.

Hæren skal levere stridsklare innsatsenheter med høy reaksjonsevne for det spekter av oppgaver som Norges politiske myndigheter til enhver tid beslutter og forventer av en tydelig nasjonal og fleksibel landmakt. Dette inkluderer styrker til kongevakten, grensevakten mot Russland og spesialstyrker. For internasjonale operasjoner produseres kontinuerlig de styrker som kreves for å opprettholde Norges internasjonale forpliktelser og engasjement.

Hærens avdelinger:

Hærstaben

Brigade Nord

Hans Majestet Kongens Garde

Grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger

Hærens våpenskole

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte

Operasjonsstøtteavdelingen for Hæren

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.