Leksikon

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte

(FKL) er en fellesavdeling i det norske Forsvaret. Utdanner spesialister på logistikk og transport, hundetjeneste og eksplosivrydding. Avdelingen ble opprettet den 22. oktober 2004. Inntil 2017 var avdelingen underlagt Hæren med navnet Hærens kompetansesenter for logistikk. Dette var et felles operasjøonsstøttesenter for hele Forsvarets. I 2017 ble FKL overført fra Hæren til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). 

FKL har ansvaret for en rekke fellestjenester, inkludert Forsvarets hundetjeneste pg eksplosivryddetjeneste. Hovedoppgaven er å produsere operative felleskapasiteter, utdanne Forsvarets personell innen virksomhetsstyring og administrasjon, samt å bidra til faglig utvikling på de aktuelle områdene. 

FKL har hovedkvarter på Sessvollmoen, med avdelinger også på Hauerseter og Bardufoss. Kompetansesenteret leverer styrkeelementer til både nasjonale og internasjonale oppdrag, samt operative avdelinger i ulike deler av Forsvaret. 

FKL har følgende avdelinger og enheter:

  • Forsvarets hundeskole (FHKS)
  • Forsvarets transportskole (FTS)
  • Forsvarets logistikkskole (FLS)
  • Forsvarets tekniske befalsskole (FTBS)
  • Forsvarets ammunisjon- og EOD-skole (FAES) 
  • Fagavdeling logistikk

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.