Leksikon

Forsvarets logistikkorganisasjon

(FLO) er en av de største driftsenhetene i Forsvaret. FLOs ansvarsområde omfatter blant annet ingeniørtjenester, anskaffelse, investering, forsyning, informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT), vedlikehold, reparasjoner og lagring av materiell.

FLO leverer logistikktjenester til Forsvaret i krise og krig og har ansvar for drift av sambands- og IT-systemer. Organisasjonen skal understøtte styrkeprodusentene Hær, Sjø, Luft og Heimevern samt Forsvarets operative enheter.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.