Leksikon

Hærens våpenskole

(HVS, tidl. TRADOK) er Hærens kompetanse- og utviklingsavdeling. Hærens våpenskole er lokalisert i Oslo, Elverum og på Rena. Våpenskolens viktigste oppgave er å støtte Hærens operative leveranser med videreutvikling og oppdatert utdanningsdokumentasjon, samt bidra til struktur- og materiellutvikling.

Hærens våpenskole skal bidra til økt operativ evne ved å komme med nyskapende tenkning og gjennomføring av kurs og trening. Skolen kartlegger også ferdighetsnivå og sertifiserer enkeltsoldater på alle nivå, fra lag til brigadestab.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.