Leksikon

Heimevernsdistriktene

består av 11 distrikter med totalt ca. 40 000 personer, hvorav 37 000 er i områdestrukturen og 3000 i innsatsstyrkene. Hver av distriktene blir ledet av en distriktssjef på oberst-/oberstløytnantsnivå. Distriktene har det territorielle ansvaret i Norge på vegne av Forsvaret. Heimevernsdistriktet er oppsettende avdeling for de kommandoer som er undergitt dem.

Av de 37 000 personene som arbeider i områdedistriktene er de fleste militære. Alle distriktene har imidlertid noen sivilt tilsatte, spesielt innen administrasjon og forvaltning. Alle distriktene er i utgangspunktet likt organisert. Det er bare den geografiske størrelsen og tallet på rulleførte HV-soldater som varierer fra distrikt til distrikt.

Distrikter:

Oslofjord Heimevernsdistrikt 01

Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02

Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03

Opplandske Heimevernsdistrikt 05

Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08

Bergenhus Heimevernsdistrikt 09

Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11

Trøndelag Heimevernsdistrikt 12

Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14

Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16

Finnmark Heimevernsdistrikt 17

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.