Leksikon

leiesoldater

er soldater (ofte oppsatt i militæravdelinger) som mot betaling stiller seg til disposisjon for en stat, organisasjon eller annen krigende part. Soldatene er gjerne vervet for bestemte oppdrag eller en viss tid. I Norge er det forbudt å verve personer for fremmedkrigstjeneste.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.