Leksikon

fremmedkriger

(eng. foreign fighter) er et begrep som brukes om personer som av ideologiske eller idealistiske årsaker velger å kjempe i en væpnet konflikt utenfor sitt eget land.

Fremmedkrigere er ikke et nytt fenomen, men har også tidligere forekommet i ulike konflikter. En del fremmedkrigere har etnisk tilhørighet til landet de reiser til, andre har det ikke. Det har vært en kraftig økning i fremmedkrigere de senere år, også fra Norge, særlig knyttet til deltagelse i borgerkrigen i Syria.

Begrepet brukes som regel i forbindelse med frivillige som kjemper for ekstremistiske opprørsgrupper. Det kan også brukes om personer som reiser for å kjempe for statlige aktører, for eksempel regjeringsstyrker i en borgerkrig.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.