Leksikon

Luftvernartilleriet

Opprinnelig var Luftvernartilleriet en del av Artilleriet. Det oppstod som en naturlig konsekvens ved innføringen av fly på slagmarken. I dag er Luftvernartilleriet oppsatt med moderne komplekse rakettsystemer for effektiv bekjempelse av alle typer luftmål. Luftvernet er organisert under Luftforsvaret, men Hæren disponerer eget mobilt luftvernsystem fra og med 2018.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.