Leksikon

Marshallplanen

(eng. European Recovery Programme) var et amerikansk hjelpeprogram for økonomisk gjenreisning av Europa etter andre verdenskrig, i perioden 1948–51 på initiativ av USAs utenriksminister George C. Marshall.

Marshallplanen kombinerte europeiske staters behov for økonomisk gjenreisning og politisk støtte med amerikanske ønsker om eksport av overskuddsprodukter og forhindring av kommunismens spredning til Vest-Europa. Planen ble gjennomført av organisasjonen for europeisk samarbeid (OEEC, senere OECD) i 17 vesteuropeiske land. Sovjetunionen og østblokklandene fikk tilbud, men avviste planen. Norge fikk om lag 3 milliarder kroner.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.