Leksikon

Den andre verdenskrig

var en global konflikt som varte fra 1939 til 1945. Den andre verdenskrig står igjen som den mest omfattende og dødeligste krigen i historien. Estimerte sivile og militære dødsfall varierer mellom 50 millioner til over 80 millioner. I tillegg pågikk det et brutalt og systematisk folkemord av jøder og andre minoritetsgrupper, deriblant romfolk, funksjonshemmede og homofile.

Parter: De allierte Storbritannia, Frankrike, USA (etter 1941) og Sovjetunionen (etter 1941), mot aksemaktene; Tyskland, Japan og Italia. I tillegg deltok flere andre land på begge sider i konflikten.

Tidslinje:

1933: Adolf Hitler blir valgt til Rikskansler i Tyskland. Han melder Tyskland ut av Folkeforbundet og bryter nedrustningsforhandlingene med Storbritannia og Frankrike.

1935: Hitler gjeninnfører verneplikten, noe som bryter med Versaillestraktaten. Hitler opplever dog ikke noe motstand fra de andre europeiske statene, eller represalier for brudd på traktaten.

1938: I mars går tyske styrker inn i Østerrike og innlemmer landet i Tyskland, handlingen ble kalt Anschluss (sammenslåingen).

1939: Tyskland invaderer Tsjekkia og oppretter en såkalt koalisjonsstat. Samtidig avsluttes Den spanske borgerkrigen, der fascistene seirer med støtte fra det tyske flyvåpenet. Tyskland angriper Polen den 1. september. England og Frankrike ser seg nå tvunget til å erklære krig mot det ekspansive og aggressive Tyskland. Sovjetunionen angriper Polen og landet deles mellom Tyskland og Sovjetunionen i henhold til ikke-angrepspakten. Den 30. november starter Vinterkrigen da Sovjetunionen angriper Finland.

1940: Den 13. mars markerer slutten på Vinterkrigen, og den 9. april angriper Tyskland Danmark og Norge. I Norge møter Hitler sitt første tilbakeslag i slaget om Narvik, men den 10. juni kapitulerer Norge. Winston Churchill blir statsminister i England etter at Neville Chamberlain som lenge trodde han kunne forhandle med Tyskland måtte trekke seg. Tyskland angriper Frankrike, og Vichy-regjeringen undertegner en okkupasjonsavtale med Tyskland. Slaget om Storbritannia starter den 10. juli. Italia starter sitt felttog i Afrika ved å angripe britisk Somaliland. Den 28. oktober går Italia til angrep mot Hellas, uten å ha klarert dette med Hitler. Angrepet ble en fiasko og Mussolini ber Hitler om hjelp.

1941: Tyskland har planer om å angripe Sovjetunionen, noe som er et klart brudd på ikke-angrepspakten. Planene blir forsinket grunnet det mislykkede angrepet på Hellas, og de går først til angrep på Sovjetunionen den 22. juni, under kodenavnet Operasjon Barbarossa. Kampene strekker seg fram til vinteren, og gir tyskerne store problemer. Flere og flere land rammes av krigen, og den 7. desember angriper Japan USA ved Pearl Harbor. USA går inn i krigen på de alliertes side.

1942: Den 20. januar avholdes Wannsee-konferansen, hvor det tyske regimet fatter beslutningen om «den endelige løsningen» – jødene skal tilintetgjøres. Holocaust starter. Vidkun Quisling danner regjering i Norge. Også norske jøder blir arrestert og deportert. Krigen fortsetter flere steder. Britene lider nederlag i Singapore og USA trekker seg ut av Filippinene. Japan bomber Australia og USA har en avgjørende seier mot Japan ved Midway i Stillehavet. Tyskland innleder storoffensiv i Afrika, og aksemaktene innleder en stor sommeroffensiv i Sovjetunionen. De har i utgangspunktet god fremgang begge steder, men slagene ved El Alamein fører til at Tyskland må trekke seg tilbake til Tunis. Slaget ved Stalingrad den 21. august fører til at sommeroffensiven stopper opp, og med Operasjon Uranus den 19. november sperres Tysklands 6. Armé inne ved Stalingrad. Amerikanerne gjør ved slutten av året landgang i Afrika.

1943: Krigslykken begynner å snu for Tyskland. Aksemaktene overgir seg i Afrika, de allierte invaderer det italienske fastlandet og slaget ved Kursk ender med tysk nederlag.

1944: Finske og tyske styrkers beleiring av Leningrad blir brutt, og den 5. juni gjenerobrer de allierte Roma etter nederlaget ved Monte Cassino. Den 6. juni gjør de allierte landgang i Normandie, og den 25. august blir Paris frigjort. Landgangen har kodenavnet D-dagen og omtales ofte som begynnelsen på slutten av krigen. Finske styrker vinner over Sovjetunionen i slaget ved Tali-Ihantala den 25. juni. På høsten krysser sovjetiske styrker grensen til Norge, og Finnmark tvangsevakueres. Rett før årsskiftet innleder Tyskland en feilslått motoffensiv i Ardennene.

1945: I januar blir konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau frigjort. Den 4. februar avholdes Jaltakonferansen hvor Stalin, Churchill og Roosevelt blir enig om en deling av Europa etter krigen. I februar erobrer amerikanske styrker den strategisk viktige øyen Iwo Jima. Den 20. april starter Sovjetunionen en avgjørende storoffensiv mot Berlin. Hitler begår selvmord den 30. april. Den 7. mai kapitulerer Tyskland, men krigen fortsetter utenfor Europa. Først når USA slipper to atombomber over Japan, henholdsvis Hiroshima den 6. august og Nagasaki den 9. august, kapitulerer Japan.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.