Leksikon

antisemittisme

er en betegnelse for fiendtlige holdninger eller handlinger rettet mot jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe. Begrepet brukes om alt fra kulturelle forestillinger, til direkte trakassering, segregering og voldelig forfølgelse. En person som hevder slike holdninger er kalt en antisemitt. Antisemittisme er en form for rasisme. Semittisk beskriver originalt en språkgruppe som omfatter blant annet hebraisk og arabisk, men begrepet anti-semittisme er begrenset til anti-jødiske holdninger.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.