Leksikon

midtlinjen

er i Folkeretten en linje som er beregnet slik at hvert punkt på linjen er like langt fra to lands kyster, eller fra de grunnlinjer som de to lands sjøterritorier er beregnet fra. Dette brukes som grenselinje der to staters havområder eller fiskerisoner støter mot hverandre. I Norge er prinsippet om midtlinjen som grense slått fast i lov av 21. juni 1963.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.