Leksikon

militærnekting

er begrepet for å nekte å utføre verneplikt i de militære styrker. Den som nekter å gjennomføre noen form for plikttjeneste (totalnekter) kan straffes med fengsel fra tre måneder inntil to år, i gjentakelsestilfeller fra ett til tre år (militære straffelov av 22. mai 1907, § 35).

Sivil verneplikt, som tidligere fungerte som arbeidsplikt for de som nektet å utføre verneplikten i militære styrker, ble avviklet i 2012. Imidlertid kan en fortsatt søke om fritak fra militærtjeneste, men avviklingen av siviltjenesten innebærer at man ikke vil bli innkalt til avtjening av siviltjeneste.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.