Leksikon

Minekonvensjonen

(Ottawakonvensjonen) er en internasjonal konvensjon. Den forbyr medlemslandene enhver bruk, lagring, produksjon og distribusjon av miner til bruk mot mennesker, såkalte antipersonellminer. Ble undertegnet i Ottawa den 4. desember 1997 av 120 land. Trådte i kraft den 1. mars 1999 etter ratifikasjon.

Norge var en sentral deltaker under arbeidet som startet høsten 1996 (kalt Ottawa-prosessen), og som ble avsluttet under minekonferansen i Oslo den 18. september 1997. Konvensjonen inneholder bestemmelser om minerydding og humanitær hjelp. Flere av de største mineprodusentene og forbrukerne i verden har ennå ikke skrevet under avtalen. USA, Russland og Kina er blant disse landene.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.