Leksikon

minerydding

er fjerning av landminer og/eller sjøminer fra et område. Man deler dette inn i to hovedtyper: militær og humanitær minerydding. Militær minerydding har til formål å sikre en passasje for fremrykning av militære tropper eller skip, mens humanitær minerydding har til formål å finne og fjerne samtlige utlagte miner for å gjøre et område trygt for befolkningen. Det er tre hovedmåter å gjøre arbeidet på: manuell rydding ved hjelp av metalldetektorer og lignende, rydding ved hjelp av spesialtrente mineryddingshunder og med pansrede kjøretøyer med spesialutstyr for formålet.

I FNs International Mine Action Standards kreves manuelt søk og manuell desarmering. Det foregår et intenst utviklingsarbeid for nye metoder for humanitær minerydding. Blant annet arbeides det med bruk av spesielle gnagere med høyt utviklet luktesans, planter som skifter farge, bakterier, sjøløver og delfiner (for sjøminer), kjernefysisk deteksjon av nitrogen (som de fleste eksplosiver inneholder mye av) og et robotkjøretøy (ULSV).

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.