Leksikon

mislykkede stater

(eng. Failed States) Begrepet mislykkede stater viser til stater som har gått i oppløsning. Det kan være stater som av ulike grunner ikke i stand til å oppfylle sine borgeres grunnleggende behov, eller til å ta ansvar for å levere offentlige tjenester som forventes av en stat. Årsaken er ofte voldelige grupperinger og indre uro eller konflikt, og/eller ekstrem fattigdom.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.