Leksikon

Nasjonal Samling

Nasjonal Samling (NS) var et tidligere nasjonalsosialistisk parti i Norge.

Organisasjon: Ledet av Vidkun Quisling. Fikk lav oppslutning på 1930-tallet, men ble det eneste tillatte partiet under okkupasjonen av tyskerne under Den andre verdenskrig. I 1942 ble Quisling ministerpresident og styrte, på kommando fra tyskerne, frem til 1945. Hadde en militær avdeling som ble kalt Hirden.

Stiftet: 1933.

Lokalisering: Norge.

Politisk retning: Nasjonalsosialisme.

Historie: Nasjonal Samling fikk liten oppslutning i tiden før andre verdenskrig, men lyktes i å være en polariserende faktor i samfunnsdebatten. Partiet fikk på det meste 2,23 prosent av stemmene og lyktes ikke med å få mandat på Stortinget, men fikk ved kommunestyre-valgene nok oppslutning til å få representanter i lokale myndigheter. Ble oppløst i 1945 ved krigens slutt.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.