Leksikon

nepotisme

Nepotisme er en form for misbruk av stilling, som omhandler situasjoner der man gir ektefelle eller slektninger stillinger i det offentlige apparatet. I utvidet forstand kan nepotisme også innebære å gi offentlige stillinger til venner eller bekjentskap. Nepotisme forekommer ofte i statsapparatet i utviklingsland, og der korrupsjon er utbredt. Nepotisme står sterkt i strid med det weberianske idealet for byråkrater, og tanken om at stillinger i offentlig forvaltning skal besittes av de som er best kvalifisert.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.