Leksikon

nervegass

Nervegass er en samlebetegnelse på gasser som angriper nervesystemet. Slike gasser er kjent for å virke raskt og være  dødelige. Et eksempel er Saringass, som er anerkjent som et massedødelighetsvåpen og strengt forbudt med hjemmel i en rekke konvensjoner, som Kjemivåpenkonvensjonen.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.