Leksikon

CWC-avtalen

(The Chemical Weapons Convention) Kjemivåpenkonvensjonen. Forbud mot utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen.

Gyldighet: Fra den 13. januar 1993.

Parter: FN-medlemmer. Signert av 192 stater, inkludert Norge.

Omfatter: Forbud mot å utvikle/produsere, anskaffe, lagre eller øve med slike våpen, å overføre til andre, og bruk eller militært forsøk på bruk. Med slike våpen menes kjemiske substanser i industri som er giftige og kan brukes militært med regulering på tre lister:

1) Kjemikalier som er utviklet og produsert som våpen. Disse må destrueres, unntatt ytterst små mengder som kan brukes til tillatte aktiviteter; eksempelvis forskning for beskyttelse mot slike våpen.

2) Kjemikalier som kan brukes som våpen, men som ikke primært har militær bruk. Disse kan ikke overføres/eksporteres til andre.

3) Andre kjemikalier som kan ha skadelige virkninger og potensiell militær anvendelse. Disse må underlegges deklarering og inspeksjon. Løpende kontroll av sivil og militær industri.

Avtalen omfatter totalforbud til evig tid.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.