Leksikon

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) ble etablert i 1984. NOAS arbeider med å påse at Norge følger opp sine forpliktelser overfor flyktninger og asylsøkere, samarbeider både med nasjonale og internasjonale organisasjoner/avtaler som Amnesty International, Flyktningrådet og FNs høykommissær for flyktninger. Sprer informasjon om hvorfor mennesker på flukt trenger beskyttelse i Norge. Arbeider for å bekjempe alle former for rasisme og fremmedfrykt. Arbeider prosjekt- og oppdragsbasert, og har bl.a. besøks- og informasjonsprogram.

Webadresse: www.noas.org

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.