Leksikon

NPT-avtalen

NPT-avtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty or Treaty on Nuclear Non-Proliferation) blir også kalt ikke-spredningsavtalen. Avtale som ble undertegnet av 62 land i 1968 (trådde i kraft i 1970). I dag omfatter avtalen 189 land. India, Pakistan og Israel, som har, eller antas å ha atomvåpen, har ikke sluttet seg til avtalen. Nord-Korea trakk seg fra avtalen i 2003. Egypt, Iran, Kina og USA har underskrevet avtalen, men ikke ratifisert den. I 1995 ble avtalen reforhandlet og forlenget på ubestemt tid. Hvert femte år holdes tilsynskonferanser (neste 2025). Avtalens 11 artikler bygger på tre pilarer:

  • Ikke-spredning
  • Nedrustning
  • Retten til fredelig bruk av atomenergi, og anerkjenner fem «lovlige» atommakter (USA, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland)

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.