Leksikon

overnasjonale organisasjoner

er et begrep for samarbeid mellom stater når organisasjonen kan fatte bindende beslutninger for alle medlemsland, også land som er uenige i en beslutning. Landene har da på forhånd avgitt suverenitet til organisasjonen. For eksempel er EU overnasjonal medlemslandene på saksfelter der medlemslandene på forhånd har avgitt suverenitet til EU-organer. Beslutninger i overnasjonale organisasjoner blir tatt ved hjelp av kvalifisert flertall.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.