Leksikon

propaganda

er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Det var ikke før etter Den andre verdenskrig at ordet fikk den negative klangen vi kjenner i dag. Dette hadde sammenheng med bruken av propaganda i Nazi-Tyskland, under ledelse av propagandaminister Joseph Goebbels.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.