Leksikon

referendum

Referendum er en statsrettslig betegnelse for folkeavstemning om et vedtak fattet av kompetent statsmyndighet. På norsk brukes gjerne ordet folkeavstemning.

Referendum kan være påbudt (obligatorisk) eller avhengig av særskilt beslutning (fakultativ). Referendum kan videre være avgjørende (desisiv) eller rådgivende (konsultativ).

Plebisitt er betegnelse på en folkeavstemning der befolkningen bare skal godkjenne et vedtak som allerede er fattet av en overordnet myndighet. I Norge hjemler ikke Grunnloven referendum, men ansees på den annen side ikke til hinder for et rådgivende referendum.

I Norge ble det avholdt referendum den 13. august 1905 ved unionsoppløsningen (plebisitt), den 12. november 1905 om kongedømme eller republikk, i 1919 og 1926 om brennevinsforbud, den 25. september 1972 om Norges tilslutning til Det europeiske fellesskap (EF) og den 28. november 1994 om Norges tilslutning til Den europeiske union (EU).

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.