Leksikon

regjeringsadvokat

er en embetsmann som er regjeringens faste engasjerte juridiske rådgiver. Regjeringsadvokaten fører regjeringens (statens) prosesser, også for internasjonale domstoler. Er i det alminnelige en praktiserende advokat med møterett for Høyesterett og er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Embetets øverste leder er regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted (per 2023), som ifølge instruks for Regjeringsadvokaten er utnevnt av Kongen.

Adresse: Universitetsgata 8, Oslo

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.