Leksikon

Høyesterett

er en politisk enhets (vanligvis en stats) høyeste domstol. Norges Høyesterett ledes av Høyesterettsjustitiarius, og består av tjue høyesterettsdommere. Retten settes vanligvis med fem dommere, så fremt saken ikke er av en slik karakter at Høyesterett settes i plenum. Høyesteretts kjæremålsutvalg settes med tre dommere.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.