Leksikon

rettstvist

Rettstvister er rettslige konflikter eller uenigheter i sin alminnelighet om hva som er gjeldende rett i vedkommende land eller spesielle tilfeller. Særlig anvendt når dette bringes inn for en domstol.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.