Leksikon

Røde Kors

er en humanitær bevegelse med hovedsete i Genève. Den internasjonale Røde Kors komiteen (International Committee of the Red Cross, ICRC) ble etablert i 1863 av sveitseren Henri Dunant. Røde Kors skal koordinere humanitær hjelp i krigstid og er fundert på syv prinsipper: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Røde Kors sto bak Genèvekonvensjonen om beskyttelse av sårede og syke i krig som ble vedtatt i 1864 og fikk Nobels fredspris i 1917 og 1944. Medlemmer i komiteen består av 25 individuelle personer fra Sveits.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.