Leksikon

Røde Kors

Den internasjonale Røde Kors komiteen (International Committee of the Red Cross, ICRC). Etablert i 1863 av sveitseren Henri Dunant. Skal koordinere humanitær hjelp i krigstid. ICRC er fundert på syv prinsipper: humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Sto bak Genèvekonvensjonen om beskyttelse av sårede og syke i krig som ble vedtatt i 1864. Fikk Nobels fredspris i 1917 og 1944. Medlemmer i komiteen består av 25 individuelle personer fra Sveits. Røde Kors er en humanitær bevegelse med hovedsete i Genève.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.