Leksikon

sanksjoner

Sanksjoner er folkerettslige tiltak som er treffes av en, eller flere stater, mot en annen stat. Det er tvangsmiddel for å tvinge vedkommende stat til å overholde sine folkerettslige forpliktelser, eller endre politikk og praksis. Tiltakene kan være unilaterale eller multilaterale.
Sanksjoner deles videre inn i diplomatiske sanksjoner og økonomiske sanksjoner. Dersom slike sanksjoner ikke virker kan FNs sikkerhetsråd vedta å bruke militære maktmidler.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.