Leksikon

sanksjoner

folkerettslig tiltak som er truffet av en eller flere stater mot en annen stat. Tvangsmiddel for å tvinge vedkommende stat til å overholde sine folkerettslige forpliktelser, eller endre politikk og praksis. Tiltakene kan være unilaterale eller multilaterale. Deles videre inn i diplomatiske sanksjoner og økonomiske sanksjoner. Dersom slike sanksjoner ikke virker kan FNs sikkerhetsråd vedta å bruke militære maktmidler.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.