Leksikon

embargo

betegner en begrensning eller stans i flyt av varer eller tjenester i offentlighetens interesse. Det foretas enten som folkerettslig tvangsmiddel eller som innledning til eller umiddelbar konsekvens av en krig med vedkommende land.

Brukes imidlertid ofte i betydningen av å inkludere stans i enhver import eller eksport av en bestemt handelsvare. Et eksempel er våpenembargoen mot det tidligere Jugoslavia i betydningen importforbud. Et annet eksempel er oljeembargoen mot Irak i betydningen eksportforbud. Embargo er en type sanksjon.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.