Leksikon

SFOR

SFOR (eng. Stabilization Force) var en NATO-ledet fredsbevarende styrke som ble satt inn i Bosnia-Hercegovina for å bidra til et trygt og stabilt miljø i operasjonsområdet, observere at partene etterkom Dayton-avtalen samt hindre en ny væpnet konflikt. SFOR erstattet IFOR-styrken som også var en NATO-ledet styrke i henhold til FN sikkerhetsråds resolusjon 1088. SFOR ble etablert den 12. desember 1996 og ble avsluttet den 2. desember 2004 da det ble erstattet av den EU-ledede militæroperasjonen EUFOR Althea.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.