Leksikon

sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikk kan defineres som summen av virkemidler som tas i bruk for å ivareta en stats suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Truslene innebærer blant annet militære angrep, terrorvirksomhet, økonomisk og sosial tilbakegang, og miljø- og klimakriser. I sikkerhetspolitikken inngår alle landets tilgjengelige ressurser, inkludert de militære, etterretningsmessige, økonomiske, miljømessige, og sosiale. Sikkerhetspolitikken har tradisjonelt hatt to hovedkomponenter:

  1. Regjeringens erklærte utenrikspolitiske orientering eller hovedretning i forholdet til andre stater (alliansepolitikk, alliansefrihet eller isolasjon), fulgt opp med diplomatiske virkemidler
  2. Forsvarspolitikken, dvs. disponeringen av landets militære og etterretningsmessige ressurser

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.