Leksikon

Sikkerhetspolitiske mål for Norge

Sikkerhetspolitikk inkluderer et bredt spektrum av hensyn, men noen sentrale mål for Norge er:

  • Forebygge krig og fremveksten av ulike trusler mot norsk og kollektiv sikkerhet.
  • Bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden.
  • Ivareta norsk suverenitet, norske rettigheter, samt interesser og beskytte norsk handlefrihet overfor politisk, militært og annet press.
  • Sammen med allierte forsvare Norge og NATO mot anslag og angrep.
  • Sikre samfunnet mot anslag og angrep fra statlige og ikke-statlige aktører.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.