Leksikon

Smutthavet

Kart over Smutthavets plassering i Nordsjøen
Foto: Kjetil Ree og NormanEinstein/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Smutthavet er et 321.700 km² stort havområde omkranset av Norges, Islands, Færøyenes og Grønlands økonomiske soner, fiskerisonen ved Jan Mayen og Fiskevernsonen ved Svalbard. Området ligger utenfor 200 nautiske mil fra de berørte stater, og var inntil 2006 internasjonalt farvann. I 2006 undertegnet Norge, Island, Danmark og Færøyene en forhandlingsprotokoll om deling av kontinentalsokkelen i Norskehavet i den sørlige del av Smutthavet.

Etter at Kontinentalsokkelkommisjonen kom med sine anbefalinger for Norge (2009), Island (2014) og Danmark (2016) om sokkelens utstrekning, kunne landene starte forhandlingene om avgrensing av kontinentalsokkelen i de overlappende områdene i Smutthavet. I 2019 ble det underskrevet en avtale mellom de tre landene.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.