Leksikon

Smutthullet

Kart over Fiskevernsonen ved Svalbard, Norsk økonomisk sone og Smutthullet.
Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).

Smutthullet er et 67.100 km² stort havområde i Barentshavet, nord for den såkalte Gråsonen. Smutthullet er omgitt av Norges økonomiske sone, Fiskevernsonen ved Svalbard og Russlands økonomiske sone. Området er internasjonalt farvann.

Norge og Russland har arbeidet aktivt for å få slutt på fiske i Smutthullet, av hensyn til torskebestanden. Dette har skjedd ved diplomatiske henvendelser til de berørte flaggstatene, det vil si de statene der fartøyer som driver uregulert fiske er registrert. Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland av 2010 omfatter også havbunnen i Smutthullet, men ikke vannmassene, da disse er åpent hav.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.