Leksikon

statsløs

er begrepet for en person ikke er anerkjent som borger i noen stat. FN rapporterer om minst 4,2 millioner statsløse i verden. Mens flyktninger og internt fordrevne får mer oppmerksomhet, blir de statsløse ofte glemt.

Statsløshet har store konsekvenser for dem det gjelder. Statsborgerskap er en forutsetning for full deltagelse i samfunnet, og full tilgang til menneskerettighetene. For eksempel er det kun statsborgere som kan stemme ved valg.

FN anerkjenner statsløshet som et alvorlig problem, og vedtok i 1954 Konvensjonen om statsløses stilling. Denne ble fulgt opp av en ny konvensjon i 1961 om reduksjon av statsløse. Konvensjonene inneholder detaljerte forpliktelser for den nasjonale lovgivningen, som skal sikre statsløse lettere tilgang til statsborgerskap. De har også regler som skal forebygge at statsløshet oppstår.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.