Leksikon

terrorbalanse

er et begrep brukt om situasjonen under Den kalde krigen, da frykten for gjensidig utslettelse avskrekket USA og Sovjetunionen fra å bruke militærmakt mot hverandre.

Begge supermaktene hadde masseødeleggelsesvåpen nok til å utslette hverandre flere ganger. Siden konsekvensene av dette ville bli gjensidig ødeleggende, fungerte terrorbalansen slik at de avsto fra å bruke militærmakt. En forutsetning for denne avskrekkingen var at begge parter til enhver tid holdt tritt med motpartens opprustningstakt og mengde våpen. Gjennom dette våpenkappløpet ble en slags balanse opprettholdt.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.