Leksikon

Versaillestraktaten

er fredstraktaten som ble sluttet mellom de allierte og Tyskland etter den første verdenskrigen, signert den 28. juni 1919. Dette var et omfattende dokument med harde betingelser som regulerte Tysklands industri- og våpenproduksjon, begrensning av militærmakt, samt avståelse av landområder og kontroll av territoriale grenser med mer.

Se første verdenskrig, Den

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.