Leksikon

Den første verdenskrig

var en verdensomspennende krig med utgangspunkt i Europa i perioden 1914 til 1918. Den første verdenskrig er ansett som en av de mest dødelige konfliktene i nyere tid, med anslagsvis 18 millioner omkomne. Den markerte et historisk skifte i krigføring, der gammel strategi møtte ny teknologi som tanks, fly, automatvåpen og stridsgass.

Den første verdenskrig var en krig mellom to allianser. På den ene siden var England, Frankrike og Russland, kjent som Ententemaktene, sentrale aktører. På den andre siden var Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket, kjent som Sentralmaktene. Flere andre nasjoner sluttet seg til de to alliansene i løpet av krigen. Blant annet sluttet USA seg til Ententemaktene i 1917.

Utbruddet av krigen blir ofte tilskrevet «skuddene i Sarajevo». Den 28. juni 1914 ble den østerrikske tronfølgeren Franz Ferdinand og hans ektefelle skutt i Sarajevo av den bosniske serberen Gavrilo Pricip. Attentatet utløste julikrisen, der Østerrike-Ungarn ga Serbia et ultimatum med vidtgående krav. Serbia imøtekom ikke kravene. Den 28. juli erklærte Østerrike-Ungarn, med støtte fra Tyskland, krig mot Serbia.

Mye tyder på at Østerrike-Ungarn og Tyskland så for seg en regionalt avgrenset og kortvarig krig. På grunn av et innviklet alliansesystpm og økende spenningsnivå på det europeiske kontinent, ble imidlertid krigen rakst verdensomspennende. Innen utgangen av 1914 deltok flere land og kolonier i Midtøsten, Asia og Afrika i krigen.

I 1919 ble det inngått en fredsavtale mellom de allierte og det beseirede Tyskland, kjent som Versaillestraktaten. Denne la ansvaret for utbruddet av krigen på Tyskland med den såkalte krigsskyldparagrafen. Tyskland ble dermed tvunget til å betale store summer i krigsskadeerstatning til sine motstandere. I tillegg måtte de tilbakeføre grenseområdene Alsace-Lorrain til Frankrike samt gi opp flere av sine kolonier i Afrika og Asia.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.