Leksikon

Vesten

er et begrep som oftest sikter til en gruppe land, hovedsakelig i Europa og Nord-Amerika, med særskilte likhetstrekk i kultur, religion, idéhistorie, osv. Begrepet har ingen fast betydning, men brukes gjerne om landene som kan spore mye av sin kulturhistorie tilbake til antikke Hellas og Roma, og som senere har vært preget av mange av de samme samfunnsutviklingene.

I tiden etter Den annen verdenskrig fikk begrepet «Vesten» en fastere form, og siktet da gjerne til landene i Europa og Nord-Amerika som inngikk i opposisjon til Sovjetunionen under Den kalde krigen. I nyere tid er det noe varierende om begrepet brukes om disse landene, eller om det også inkluderer land som har sitt utspring fra disse (som f.eks Australia, New Zealand og Israel.

Begrepet brukes ofte i en politisk sammenheng og kan da både sikte til faktiske land, men også om et sett med tanker og institusjoner. I sistnevnte betydning har det i flere omganger vært diskusjoner og kritikk vedrørende «Vestens» plass og hegemoni i verden.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.