Leksikon

ytringsfrihet

Ytringsfrihet er den menneskeretten som hjemler retten til fritt å gi uttrykk for meninger om religion, politikk, moral og andre forhold i skrift og tale. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være. Dette gjelder også friheten til å motta andres ytringer. Det siste kalles ofte informasjonsfrihet.

I Norge grunnlovsfestet gjennom Grunnlovens § 100. Selv om ytringsfriheten er grunnleggende, er den ikke absolutt. Noen praktisk viktige, lovfestede unntak fra ytringsfriheten er forbudene mot å fremsette trusler, æreskrenkelser, privatlivskrenkelser, vedvarende trakassering og grovt diskriminerende og hatefulle utsagn.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.