Stormakt Grå

Velkommen til Sentrumsregionen!
Dette er spillsiden for Stormakten Grå

Dere skal spille Stormakten Grå, hvor deres oppgave å styre landet på en best mulig måte gjennom hendelsene som oppstår. Målet er at Stormakten Grå skal ha utviklet seg positivt når spillet er slutt.
Det vil bli vanskelig, og situasjonen kan utvikle seg svært raskt!

Hva nå?

Lag en regjering som skal bestå av følgende posisjoner:
Statsminister:
Fungere som landets overhode og regjeringens leder. Opptrer som gruppens talsmann foran klassen i Regionrådet.
Utenriksminister:
Har et særlig ansvar for utenrikspolitiske spørsmål, herunder konfliktforebygging og konfliktløsning.
Finansminister:
Har ansvar for handel, økonomi og bistand og representerer deres land i møtene i Verdensbanken.
Består gruppen av flere enn 3 personer, så vil disse få stilling som Statsråd.

Den nye regjeringen skal formulere politikken og målsetningene for landet deres, ved å svare på de følgende spørsmålene:

o Hva er deres lands største utfordring?
o Hva ønsker dere å oppnå i løpet av spillet?
o Vil dere samarbeide med noen av de andre landene for å oppnå målene, i så fall hvilke?
o Er det noen dere ikke vil samarbeide med? Hvorfor?

Om 10 minutter skal statsministeren møte i Regionrådet. Her skal dere dele med de andre hva dere har diskutert i gruppen, og presentere landet deres til de andre landene. Men, dere trenger kanskje ikke å avsløre alle deres planer…….😉

Det er ikke tillatt å samarbeide med de andre landene før etter det første Regionrådsmøtet.

Bakgrunn Stormakt Grå

Stormakt Grå var tidligere en stor kolonimakt, kjent for sitt omfattende imperium. De siste 70 årene har landet imidlertid mistet de fleste av sine kolonier, noe som har ført til en betydelig økonomisk nedgang. Manglende evne til å fornye seg og investere i nye inntektskilder har forverret situasjonen. Den økonomiske nedgangen har ført til økende arbeidsledighet og redusert levestandard for mange av landets innbyggere. Industrien har slitt med å konkurrere på den globale markedsplassen, og investeringer i teknologi og innovasjon har vært mangelfulle.
Stormakt Grå er i konflikt med Stormakt Lilla om den delte øya.

Kun for deres øyne

Den delte øya har mange mineraler som kan gi dere det økonomiske løftet dere trenger. Storparten av disse mineraler befinner seg på den delen av øya som Lilla kontrollerer.

Her kan dere finne informasjon om de andre land i regionen:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.