Stormakt Lilla

Velkommen til Sentrumsregionen!
Dette er spillsiden for Stormakten Lilla

Dere skal spille Stormakten Lilla, hvor deres oppgave å styre landet på en best mulig måte gjennom hendelsene som oppstår. Målet er at Stormakten Lilla skal ha utviklet seg positivt når spillet er slutt.
Det vil bli vanskelig, og situasjonen kan utvikle seg svært raskt!

Hva nå?

Lag en regjering som skal bestå av følgende posisjoner:
Statsminister:
Fungere som landets overhode og regjeringens leder. Opptrer som gruppens talsmann foran klassen i Regionrådet.
Utenriksminister:
Har et særlig ansvar for utenrikspolitiske spørsmål, herunder konfliktforebygging og konfliktløsning.
Finansminister:
Har ansvar for handel, økonomi og bistand og representerer deres land i møtene i Verdensbanken.
Består gruppen av flere enn 3 personer, så vil disse få stilling som Statsråd.

Den nye regjeringen skal formulere politikken og målsetningene for landet deres, ved å svare på de følgende spørsmålene:

o Hva er deres lands største utfordring?
o Hva ønsker dere å oppnå i løpet av spillet?
o Vil dere samarbeide med noen av de andre landene for å oppnå målene, i så fall hvilke?
o Er det noen dere ikke vil samarbeide med? Hvorfor?

Om 10 minutter skal statsministeren møte i Regionrådet. Her skal dere dele med de andre hva dere har diskutert i gruppen, og presentere landet deres til de andre landene. Men, dere trenger kanskje ikke å avsløre alle deres planer…….😉

Det er ikke tillatt å samarbeide med de andre landene før etter det første Regionrådsmøtet.

Bakgrunn Lilla

Stormakten Lilla er et svært gammelt land med en lang og kompleks historie. Gjennom tidene har Lilla deltatt i utallige kriger og konflikter, drevet av en vedvarende interesse i å erobre og tilkjempe seg nye territorier. Denne aggressive ekspansjonspolitikken har gjort Lilla til en betydelig maktfaktor i regionen.
Økonomisk sett er Lilla svært velstående, og landet har gjennomgått en betydelig vekst på flere områder. Lilla har et blandet rykte på den internasjonale scenen. Landet er kjent for å inngå avtaler og allianser når det er fordelaktig, men har også en tendens til å bryte disse avtalene hvis det tjener deres interesser. Denne uforutsigbarheten har skapt en betydelig mistillit blant nabolandene.
Stormakten Lilla er i en mangeårig konflikt med Stormakt Grå over den delte øya.

Kun for deres øyne

Dere er svært misfornøyd med at øyen er delt og mener hele øyen historisk tilhører Stormakten Lilla.

Her kan dere finne informasjon om de andre land i regionen:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.