Supermakt Rosa

Velkommen til Sentrumsregionen!
Dette er spillsiden for Supermakt Rosa

Dere skal spille Supermakt Rosa, hvor deres oppgave å styre landet på en best mulig måte gjennom hendelsene som oppstår. Målet er at Supermakt Rosa skal ha utviklet seg positivt når spillet er slutt.
Det vil bli vanskelig, og situasjonen kan utvikle seg svært raskt!

Dere skal nå danne regjering som skal bestå av følgende posisjoner:
Statsminister:
Fungere som landets overhode og regjeringens leder. Opptrer som gruppens talsmann foran klassen i Regionrådet.
Utenriksminister:
Har et særlig ansvar for utenrikspolitiske spørsmål, herunder konfliktforebygging og konfliktløsning.
Finansminister:
Har ansvar for handel, økonomi og bistand og representerer deres land i møtene i Verdensbanken.
Består gruppen av flere enn 3 personer, så vil disse få stilling som Statsråd.

Den nye regjeringen skal formulere politikken og målsetningene dere har for landet deres, ved å svare på de følgende spørsmålene:

o Hva er deres lands største utfordring?
o Hva ønsker dere å oppnå i løpet av spillet?
o Vil dere samarbeide med noen av de andre landene for å oppnå målene, i så fall hvilke?
o Er det noen dere ikke vil samarbeide med? Hvorfor?

Om 10 minutter skal statsministeren møte i Regionrådet. Her skal dere dele med de andre hva dere har diskutert i gruppen, og presentere landet deres til de andre landene. Men, dere trenger kanskje ikke å avsløre alle deres planer…….😉

Det er ikke tillatt å samarbeide med de andre landene før etter det første Regionrådsmøtet.

Hva er Supermakten Rosa

Landet er det største og mektigste i Sentrumsregionen, med store mineralforekomster og en høy grad av teknologisk utvikling. Supermakten Rosa har betydelig økonomisk makt og politisk innflytelse på verdenspolitikken. Stabilitet i Sentrumsregionen er viktig for landet, da det er avhengig av handel med de omkringliggende landene.
Innenriks opplever landet store klasseskiller, og mange i befolkningen har mistillit til regjeringen på grunn av gjentatte tilfeller av valgfusk under viktige valg.
Supermakten Rosa står også overfor en uløst konflikt om delelinjen i Verdenshavet.

Kun for deres øyne:
Dere må bli enige med Rødt om delelinjen i Verdenshavet for å kunne utvinne olje og gass, samt fordele fiskerettigheter. Dette vil gi en økning i Næringsliv og infrastruktur.
Stabilitet i regionen er viktig, men dere ønsker samtidig å beholde posisjonen som den eneste supermakten i regionen.

Her kan dere finne informasjon om de andre land i regionen.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.