ABC-skole

Forsvaret ,  Samfunnssikkerhet/beredskap ,  Militært materiell og personell Sist oppdater: 16.03.2015 11:01

Forsvarets ABC-vern skole (FABCS) på Sessvollmoen gir utdanning i vern mot ABC-våpen.