Leksikon

2. bataljon

2. bataljon

er en av de tre kampavdelingene i hæren som inngår i Brigade Nord. Den har base på Skjold leir i indre Troms. Avdelingen er en lett mekanisert infanteriavdeling oppsatt på lette kjøretøy som snøscooter, sekshjuling, beltevogn, pansret personellkjøretøy og feltvogner. Bataljonen er en ren kampavdeling og består av fire operative kompanier. Tjenesten siktes inn mot kampsituasjoner og håndtering av oppdrag i fredsstøtteoperasjoner. De har oppgaver som varierer fra nasjonal beredskap til internasjonale operasjoner. Soldatene og troppene utdannes og trenes for oppdrag som for eksempel strid i bebygde områder (SIBO), angreps- og forsvarsstrid til fots og med kampvogner.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.