Leksikon

amnesti

generell eller spesiell benådning som gir fritak fra tiltale eller straff for en gitt handling. Utvises for eksempel til krigsfanger, samvittighetsfanger eller politisk opposisjonelle. Det eksisterer ingen universelle regler for under hvilke vilkår eller av hvem amnesti kan innrømmes, det kan være et lands overhode, dets utøvende makt eller dets lovgivende mat.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.